Aktuality na škole

ODBORY NA SPŠE

 • Študijný odbor Elektrotechnika - 2675M

  Odbor Elektrotechnika - 2675M je študijný 4-ročný odbor, ktorý ponúka tri oblasti prípravy - Počítačové systémy, Priemyselná informatika a Obrazová a zvuková technika. Podľa profilácie sa stanete byť odborníkom v oblasti hardvéru, projektantom sietí, tvorcom IOT riešení, projektantom robotov, automatov a priemyselných systémov, 3D modelovania a spracovaní obrazu a zvuku.

  Viac k odboru ELEKTROTECHNIKA
 • Študijný odbor Informačné a sieťové technológie - 2561M

  Študijný odbor Informačné a sieťové technológie - 2561M je 4-ročný odbor. V danom odbore sa stanete odborníkom v oblasti programovania desktoptových aplikácii - jazyk C, Java; webových a databázových systémov - PHP (OOP + Framework) a MySQL; návrhárom informačných systémov a sieťovým správcom.

  Viac k odboru Informačné a sieťové technológie
 • Študijný odbor Bilingválne technické lýceum - 3918M03

  Študijný odbor Bilingválne technické lýceum - 3918M03 je 5-ročný študijný odbor. Počas štúdia sa stanete odborníkom v oblasti všeobecnej elektrotechnika, programovania v rôznych jazykoch, sieťovým odborníkom a to všetko v anglickom a nemeckom jazyku.

  Viac k odboru Bilingválne technické lýceum

Projekty

Prehliadka školy

Ukazovatele školy