Adlerácky Kapacitor

Čo je to Kapacitor?

Adlerácky Kapacitor je súťaž medzi triedami v 3 oblastiach: vzdelanie, kultúra a šport.

Aké sú pravidlá Kapacitora? 

 • Do súťaže sa môže zapojiť každý študent a trieda.
 • V súťaži sa získavajú body za jednotlivé oblasti.
 • Trieda, ktorá sa umiestni na 1. mieste, t.j. získa na konci školského roka najviac bodov, dostane putovnú trofej „Adlerácky Kapacitor“ a 3 dni voľna na nasledujúci školský rok!
 • Trieda, ktorá skončí na 2. mieste, získa 2 dni voľna na nasledujúci školský rok!
 • Trieda na 3. mieste získa 1 deň voľna na nasledujúci školský rok!

Čo je zmyslom súťaže?

 • šanca vyniknúť v rôznych oblastiach
 • spolupráca v triedach
 • súťaživosť medzi triedami
 • aktivita a motivácia študentov
 • odmena pre usilovných študentov
 • záujem o školu
 • pozitívna atmosféra školy

ZAPOJIŤ SA OPLATÍ!

Hlavný koordinátor súťaže: RNDr. Zuzana Bakošová

Víťazi v školskom roku 2021/2022:

 1. miesto: III.A                                               
 2. miesto: II.A
 3. miesto: I.C

NaplnenieKapacitora_2021_2022