Rada školy

Zloženie Rady školy od 10.10.2023

 

P.č.  Titul, meno, priezvisko
Funkcia v RŠ Delegovaný za  E-mail 
1. Mgr. Milena Gondová predseda ped.zamestnancov milena.gondova@adlerka.sk
2. Ing. Jana Pašková podpredseda ped.zamestnancov hrobonka@gmail.com
3. Mgr. Jana Dulinová člen neped.zamestnancov jana.dulinova@adlerka.sk
4. Tomáš Matula člen žiakov SPŠE tomy.matula@gmail.com
5. Mgr. Miroslava Kubincová člen rodičov žiakov SPŠE mirka.dodekova@gmail.com
6. Ing. Katarína Saláková člen rodičov žiakov SPŠE katarina.salakova@gmail.com
7. JUDr. Peter Dúbravka člen rodičov žiakov SPŠE peter.dubravka@zoznam.sk
8. Ing. Martin Smeja, PhD. člen zriaďovateľa martin.smeja@gmail.com
9. Tomáš Husár člen zriaďovateľa tomhusr@gmail.com
10. RNDr.Martin Zaťovič člen zriaďovateľa martin.zatovic@gmail.com
11. MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH člen zriaďovateľa juraj.steklac@gmail.com

 

Štatút Rady školy platný od 27.06.2012

 

Zápisnice zo zasadnutí Rady školy

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 01.03.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.06.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 05.09.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 29.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 03.04.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 02.07.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 23.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 09.04.2014

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 13.05.2014 – voľby riaditeľa školy – neverejná

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 21.10.2014

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.03.2015

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 10.06.2015

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.10.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia zo dňa 09.03.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 15.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 19.07.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2016

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 30.03.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 14.06.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 26.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 25.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 27.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 07.05.2019 – voľby riaditeľa školy – neverejná

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 13.06.2019

Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 24.10.2019