Vedenie školy

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
tel.: 02/64366526, 02/64361041, 02/64364863, 02/64287995
IČO: 17319161, DIČ: 2020919703 

e-mail: office@adlerka.sk


Vedenie školy

riaditeľ školy
     Ing. Daniel Adamko, PhD.

      tel.: 02/64364863
      e-mail: daniel.adamko@adlerka.sk

zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety
     Ing. Katarína Sekáčová

      tel.: 02/64361041, 02/64366526 
      e-mail: katarina.sekacova@adlerka.sk

zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
     Ing. Mgr. Alexandra Vojteková

      tel.: 02/64361041, 02/64366526 
      e-mail: alexandra.vojtekova@adlerka.sk