Študijné odbory

Na Adlerke študuj, kariéru si buduj!

Chceš študovať odbory s dlhodobou perspektívou, širokým uplatnením a dobrým finančným ohodnotením ? Zaujímaš sa o elektrotechniku či informačno-komunikačné technológie? Prípadne ťa baví oboje a ešte chceš študovať hlavné predmety v angličtine a ovládať nemecký jazyk? Vyber si z pestrej ponuky našich študijných odborov! Adlerka ťa pripraví nielen do praxe, ale aj na vysokoškolské štúdium a poskytne kvalitný štart do života.

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY

Študijný odbor 2675 M, N elektrotechnika
Oblasti prípravy (odborné zamerania):

  • počítačové systémy
  • priemyselná informatika
  • obrazová a zvuková technika

 

Študijný odbor 2561M informačné a sieťové technológie
Oblasť prípravy (odborné zameranie):

  • IKT systémy a ich správa

 

Študijný odbor 3918M technické lýceum
Oblasť prípravy (odborné zameranie):

  •  bilingválne štúdium v anglickom jazyku

 

Každý uchádzač si môže podať na našu školu až 3 prihlášky, každú na iný študijný odbor.

Oblasť prípravy v odbore elekrotechnika si žiak vyberá až po prijatí na štúdium.

 

Tešíme sa na váš záujem!