Uchádzači

Staň sa Adlerákom ! Buď lídrom v technike !

ČO PONÚKA ADLERKA

moderné študijné oblasti prípravy

oblasť prípravy (zameranie) – študijný odbor

 • počítačové systémy – 2675 M elektrotechnika
 • obrazová a zvuková technika – 2675 M elektrotechnika
 • priemyselná informatika – 2675 M elektrotechnika 
 • IKT a ich správa – 2561 M informačné a sieťové technológie
 • bilingválne technické lýceum – 3918 M technické lýceum

 

zaujímavé projekty a súťaže

 • projekt Erasmus (v Česku, Taliansku, Poľsku)
 • projekt Land Rover
 • projekt alternatívnych automobilových pohonov – vodíkové auto
 • projekt Dofe – medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
 • súťaž Stredoškolská odborná činnosť
 • súťaže Zenit, Amavet a Enersol
 • strojárska olympiáda, olympiáda v MAT, ANJ

 

obľúbené športové aktivity

 • olympijský deň Adlerákov
 • Adlerka cup – futbalový turnaj
 • Adlerácka florbalová liga
 • stolnotenisový turnaj
 • vianočný volejbalový turnaj
 • kondičné posilňovanie
 • lyžiarsky výcvik

 

kultúrne a humanitné aktivity

 • vianočná akadémia – prehliadka programov zo stužkových osláv
 • návšteva filmových predstavení
 • kvapka krvi

 

pestrý študentský život

 • Kapacitor – originálna školská súťaž
 • besedy s bývalými Adlerákmi
 • nezabudnuteľné stužkové
 • záujmové krúžky
 • žiacky multimediálny tím
 • exkurzie do firiem

 

príjemné prostredie

 • škola v tichom prostredí
 • nový školský športový areál
 • študovňa na štúdium aj oddych
 • nové telocvične
 • školská jedáleň
 • školský bufet
 • hudba počas veľkých prestávok
 • melódie namiesto bežného zvonenia
 • tlačiareň pre študentov

 

profesionálni zamestnanci

 • kvalitní učitelia
 • ochotná školská psychologička
 • nápomocná pedagogická asistentka
 • priateľská pani vrátnička
 • milá pani bufetárka a kuchárky