Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. Veríme, že každý mladý človek má potenciál uspieť a príležitosti na dobré vzdelanie mu v tom môžu pomôcť.
Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.
V programe DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele a výzvy v niekoľkých aktivitách a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti, užitočné pre ďalší akademický aj pracovný život. Zapojením sa do programu sa navyše stávajú súčasťou medzinárodnej komunity.

Program má 5 oblastí:

  • Rozvoj talentu – každý účastník sa sám rozhodne, čo chce zlepšiť, alebo sa venuje tomu, čo ho najviac baví
  • Športová aktivita – mladý človek zlepšuje svoju fyzickú kondíciu, športový výkon, naučí sa zásady zdravého životného štýlu; môže si zvoliť individuálny alebo kolektívny šport
  • Dobrovoľníctvo – účastníci programu sa naučia empatii, tolerancii, trpezlivosti, budú zodpovednejší a pochopia, že je potrebné nielen brať ale aj dávať
  • Dobrodružná expedícia – je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho , príležitosťou vyraziť s partiou niekam von a spoznávať krajinu a naučiť sa spoľahnúť jeden na druhého
  • Rezidenčný projekt – počas neho sa účastníci zoznámia s novými ľuďmi v neznámom prostredí a spolu sa venujú zmysluplnej aktivite

Naša škola sa do programu zapojila, pod vedením skúsených mentorov sa účastníci pravidelne schádzajú a pripravujú sa na zdolanie vytýčených cieľov vo všetkých oblastiach. Všetky informácie o programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu nájdete na stránke: www.dofe.sk