Športový areál

V školskom roku 2020/2021 sa zrekonštruoval športový areál školy. Na nižšie uvedených odkazoch nájdete prevádzkový poriadok a cenník prenájmu priestorov.

 

Dokumenty: