Odborná prax

V zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa každý žiak 2.,3. a 4. ročníka povinne zúčastní praktického vyučovania formou odbornej praxe v trvaní 10 pracovných dní. Žiak sa riadi pravidlami odbornej praxe.

 

TERMÍNY VYKONANIA ODBORNEJ PRAXE v šk. roku 2021/2022

4. ročník: 22.11.2021 – 03.12.2022

2., 3. ročník: 23.05.2022 – 03.06.2022