Odborná prax

V zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa každý žiak 2. – 4. ročníka povinne zúčastní praktického vyučovania formou odbornej praxe v trvaní 10 pracovných dní. Žiak sa riadi pravidlami odbornej praxe.

TERMÍNY VYKONANIA ODBORNEJ PRAXE v šk. roku 2023/2024

4. ročník: 16.10.2023 – 27.10.2023

2. – 3. ročník: 20.05.2024 – 31.05.2024