Odborná prax

V zmysle zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa každý žiak 2. – 4. ročníka povinne zúčastní praktického vyučovania formou odbornej praxe v trvaní 10 pracovných dní. Žiak sa riadi pravidlami odbornej praxe.

TERMÍNY VYKONANIA ODBORNEJ PRAXE v šk. roku 2022/2023

4. ročník: 10.10.2022 – 21.10.2022

2. – 3. ročník: 22.05.2023 – 02.06.2023