Certifikáty a vyhláška

CISCO NETWORK ACADEMY

 Všeobecne:

 • oblasť štúdia :počítačové siete a sieťové technológie
 • predmet je zaradený v kategórii voliteľných predmetov pod názvom Sieťové technológie
 • zápis: prihláška sa podáva koncom druhého ročníka
 • prihlásení študenti robia vstupný test, ktorý obsahuje otázky zo všeobecných základov sietí, elektroniky a číselných sústav
 • študenti sú prijímaní na základe dosiahnutých bodov v teste, pri rovnosti bodov rozhoduje prospech študenta
 • študent, ktorý opakuje druhý ročník nebude prijatý na tento voliteľný predmet
 • ak študent má zvolené Sieťové technológie v treťom ročníku, musí v ňom pokračovať aj vo štvrtom

Konkrétne:

 • štúdium trvá 2 roky = 4 semestre
 • študijné materiály sú v anglickom jazyku, ale výučba prebieha v jazyku slovenskom
 • organizácia výučby:

1.semester – Introduction to Networks

2.semester – Routing and Switching Essentials

3.semester – Scaling Networks

4.semester – Connecting Networks

 • súčasťou predmetu sú praktické cvičenia v laboratóriu CISCO
 • v každom semestri sú priebežné testy a teoretický a praktický test – Final Exam a Skills Exam
 • po úspešnom absolvovaní záverečných testov študent obdrží certifikát – Certificate of Course Completion
 • štúdium je spoplatnené