Archív aktualít

 • Adlerácky športový deň 2022

  Máme za sebou Adlerácky športový deň!
  24.6. sa konalo športové podujatie, v ktorom si mohli medzi sebou zasúťažiť nielen triedy, ale aj jednotlivci.
  A tu sú víťazi!

  futbal – trieda II.C
  florbal – trieda I.C
  volejbal – trieda II.A
  šach – Jakub Šauša z II.D
  stolný tenis – Tomáš Jurkovič z I.D
  prekážkový beh – Samuel Igaz z III.A
  skok do diaľky – Samuel Leitman z II.D
  angličáky – Šimon Anderle z III.A
  preskoky lavičky – Samuel Igaz z III.A
  hod medicinbalom – Šimon Anderle z III.A

  GRATULUJEME!!!

 • Naši šikovní Erasmáci

  Študenti z III.B & III.C, ktorí sa zúčastnili projektu Erasmus, si z rúk pána riaditeľa prevzali certifikát.

  Erasmus+ KA229 začal už na jeseň 2019, ale kvôli pandemickej situácii skončil až v júni 2022. A úspešne!

  ĎAKUJEME Adlerákom za reprezentáciu školy! Tým, ktorí projekt dokončili a tým, ktorí sú dnes už našimi absolventmi a tiež doňho prispeli.

  Viac info https://www.adlerka.sk/erasmus/

   

 • Adleráci na Fajnorke

  22.6. sa na Fajnorke konalo stretnutie kvôli projektu ŠKOLA ŠKOLE.

  Projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou stroja na výrobu recyklovaného filamentu. Adleráci budú mať za úlohu navrhnúť a vyrobiť elektroniku – riadenie stroja, pričom má byť ľahko ovládateľný a nenáročný na obsluhu. A Fajnoráci navrhnú a zhotovia mechanickú časť stroja. Následne tieto časti spoja, čím vzniknú funkčne prototypy tak, aby každej škole zostal jeden stroj.

 • Exkurzie vo Fablabe

  Počas celého školského roka navštevovali naši študenti v rámci predmetu PXO (prax v odbore) Fablab (https://www.fablab.sk/)

  Oboznámili sa s digitálnymi technológiami 21. storočia. Mohli vidieť, ako funguje 3D tlačiareň, 3D skener, Vinyl Cutler, CNC frézovačka či elektronický vyšívací stroj.

  V exkurziách pod vedením Ing. Klačmanovej plánujeme pokračovať aj v ďalšom školskom roku.

   

   

   

 • Talentovaná mládež aj na Adlerke

  Pred pár dňami získal náš študent Daniel Viskup z II.A ocenenie primátora hlavného mesta v kategórii Prírodné a technické vedy.
  Aby študent získal toto čestné uznanie, musel byť nominovaný a jeho zásluhy/úspechy/výnimočný talent boli prehodnotené výberovou komisiou. Len tí najlepší sa mohli 6.6.2022 zúčastniť slávnostného odovzdávania v Primaciálnom paláci.
  Náš Daniel bol medzi nimi a my mu zo srdca blahoželáme!