Archív aktualít

 • Riaditeľské voľno

  Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že riaditeľ školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom riaditeľské voľno na 28. septembra 2023 a 29. septembra 2023 (piatok).

 • Adlerácka kvapka krvi

  Vážené profesorky, profesori, milí Adleráci.

   

  V marci 2017 sa prvýkrát na škole organizovala Adlerácka kvapka krvi.  Preto v prvom rade ďakujeme každému, kto sa čo i len raz zapojil, a rozhodol sa pomôcť tým, ktorí túto drahocennú tekutinu potrebujú.

  A z tohto dôvodu sa do darovania opäť zapájame a to celkovo už 20. krát. Termín je 22.9.2023 v NTS Ružinov.

  Všetci tí čo majú 18 rokov, dobrý zdravotný stav a chuť zapojiť sa sú veľmi vítaní.

  Poprosím záujemcov o prihlásenie sa Ing. Kozakovičovej. Záujemcov prosím o rýchle reagovanie na prihlásenie.

 • Adleráci na súťaži „Mikrokontroléry letí“ v Brne

  25.5.2023 sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže „Mikrokontroléry letí“ na VUT v Brne. Cieľom bolo navrhnúť a skonštruovať zariadenie obsahujúce mikrokontrolér. Hodnotilo sa technické prevedenie, inovácia, softvérová náročnosť, funkčnosť a prezentácia zariadenia. Do súťaže sa zapojili gymnazisti, žiaci stredných odborných škôl, študenti bakalárskeho či inžinierskeho štúdia.
  Adleráci zo IV.A, III.A a III.B predstavili 10 projektov, čo bolo najviac na jednu školu! Spolu sa odprezentovalo okolo 27 prác a my sme sa umiestnili v prvej polovici, pričom najväčším úspechom bolo krásne 4. miesto. Naši šikovní študenti si zo súťaže odniesli mnoho cien a vedomostí. Blahoželáme a ďakujeme!
  Smer VUT aj o rok? Snáď áno!
 • Šikovní matematici

  Oficiálne výsledky, diplomy a ceny od organizátora súťaže Matematický klokan už dorazili. Medzi 100 hodnotenými školami z celého Slovenska sme sa v kategórii Kadet O12 umiestnili na 12. mieste a v kategórii Junior O34 na 15. mieste!
  Prvé miesta v školskom kole získali Patrik Prutkay z 0.TL (Kadet 9), Ondrej Jankovič z II.A (Kadet O12) a Daniel Viskup z III.A (Junior O34). Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. 😀
 • 3D modelovanie v SolidWorks

  Dňa 12.5.2023 sa na SPŠ technickej v Trnave konal 7. ročník súťaže „3D modelovanie v SolidWorks“. Zapojilo sa 48 študentov z 23 slovenských škôl. Adlerku reprezentoval Matej Nachtnebel z III.B. A veľmi úspešne, pretože skončil na krásnom druhom mieste!
  Matej, blahoželáme!