Aktuality

2% z dane pre našu školu

Vážení rodičia a priatelia školy,

aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou, aby ste využili možnosť poukázať 2% z Vašich daní Združeniu Adlerka.

Získané finančné prostriedky budú použité na nákup vybavenia školy a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Za pomoc a podporu všetkým úprimne ďakujeme!

Ing. Daniel Adamko, PhD.

riaditeľ školy

Pre zjednodušenie prikladáme potrebné tlačivá: