Erasmus

Prečo Erasmus?

  • prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania
  • snaha byť modernou školou v európskom kontexte
  • rozvíjanie porozumenia medzi mladými ľuďmi
  • zlepšenie kompetencií učiteľov
  • zlepšenie kvality vzdelávania
  • budovanie nových kontaktov
  • zoznámenie sa s inými kultúrami
  • motivovanie študentov rozširovať si vedomosti
  • podpora tvorivosti študentov

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú programu Erasmus v mestách: Praha, Česko / Turek, Poľsko / Záhreb, Chorvátsko / Ivrea, Taliansko

Erasmus projekt 2019-2022 (Ivrea, Bratislava, Záhreb)

KA229_2019_Project_Presentation

Reportáž – Ivrea 2022