Erasmus+

Prečo Erasmus+?

  • prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania
  • snaha byť modernou školou v európskom kontexte
  • rozvíjanie porozumenia medzi mladými ľuďmi
  • zlepšenie kompetencií učiteľov
  • zlepšenie kvality vzdelávania
  • budovanie nových kontaktov
  • zoznámenie sa s inými kultúrami
  • motivovanie študentov rozširovať si vedomosti
  • podpora tvorivosti študentov

Erasmus+ na Adlerke

 

Ukončené projekty

Erasmus+ KA229: Acquisizione-Validazione-Elaborazione (september 2019 – august 2022)

KA229_2019_Project_Presentation

Reportáž – Ivrea 2022

Erasmus+ KA122: odborné vzdelávanie učiteľov (august 2022 – september 2022)

Správa zo vzdelávania

 

Prebiehajúce projekty

Erasmus+: Adleráci na ceste za lepšou budúcnosťou (september 2021 – február 2023)

Erasmus+: Bok po boku do sveta (jún 2022 –  október 2023)