Obrazová a zvuková technika

Na čo je zameraná študijná oblasť prípravy?

 • elektrotechnické zariadenia používané v rozhlase, televízii
 • praktické zariadenia používané v domácnosti: rozhlasový a televízny prijímač, CD prehrávače, videotechnika
 • používanie profesionálnych zariadení v rozhlasovom a televíznom štúdiu
 • zistenie a odstránenie chýb na zariadení
 • umeleckú stránku rozhlasového a televízneho vysielania
 • prax na externých pracoviskách v rozhlase a televízii

Čo sa naučím?

 • vyrobiť rozhlasovú reláciu
 • vytvoriť video a spracovať ho
 • ozvučiť miestnosti
 • pracovať s programami používanými v obrazovej a zvukovej technike
 • využívať techniku vo vlastnom školskom štúdiu

Čo zo mňa môže byť?

 • samostatný tvorca rôznych obrazových a zvukových materiálov
 • pracovník firiem zaoberajúcich sa ozvučením
 • zamestnanec verejnoprávneho alebo komerčného rádia
 • pracovník vo verejnoprávnej alebo komerčnej televízii

Ak sa chceš dozvedieť viac, klikni na OBZ