Prijímacie skúšky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odbory denného štúdia otvárané v školskom roku 2022/2023:
1. odbor 2675M elektrotechnika, v rámci ktorého ponúkame študijné oblasti:

  • počítačové systémy
  • priemyselná informatika
  • obrazová a zvuková technika

2. odbor 2561M informačné a sieťové technológie, so študijnou oblasťou

  • IKT systémy a ich správa

3. odbor 3918M technické lýceum – bilingválne

  • technické bilingválne lýceum

 

Pozor! Máte možnosť podať si na našu školu tri prihlášky, na každý odbor jednu!

Konkrétnu študijnú oblasť si žiak volí až po prijatí na školu.

 

Dôležité termíny – pre školský rok 2022/2023:

do 31.3.2022  stredná škola zverejní kritériá prijímacieho konania
do 20.4.2022  zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na strednú školu riaditeľovi základnej školy
najneskôr 7 dní pred termínom PS  riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacích skúšok
2.5.2022  I. termín prijímacích skúšok
4.5.2022  I. termín prijímacích skúšok – biligválne štúdium
9.5.2022  II. termín prijímacích skúšok
11.5.2022  II. termín prijímacích skúšok – biligválne štúdium
od 18.5.2022  stredná škola zverejní výsledky prijímacieho konania
do 23.5.2022  termín doručenia o nastúpení / nenastúpení žiaka do 1. ročníka
do 6.6.2022  riaditeľ zverejní informáciu, či sa na škole bude konať druhé kolo prijímacích skúšok

 

Kritéria prijatia na štúdium SPŠE platné od 09.02.2022: