Kontakt

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Ul. Karola Adlera č. 5, 841 02 Bratislava
tel.: 02/64366526, 02/64361041, 02/64364863, 02/64287995
IČO: 17319161, DIČ: 2020919703 

e-mail: office@adlerka.sk


Vrátnica, spojovateľ

     tel.:02/64366526

 

Vedenie školy

riaditeľ školy
     Ing. Daniel Adamko, PhD.

      tel.: 02/64364863
      e-mail: daniel.adamko@adlerka.sk

zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety
     Ing. Katarína Sekáčová

      tel.: 02/64366526 
      e-mail: katarina.sekacova@adlerka.sk

zástupca riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
     Ing. Mgr. Alexandra Vojteková

      tel.: 02/64366526 
      e-mail: alexandra.vojtekova@adlerka.sk

 

Administratíva

tajomníčka
 
Mgr. Jana Šemeláková
     tel.: 02/64361041
e-mail: jana.semelakova@adlerka.sk

administratívny pracovník
Lucia Novotná
     tel.: 02/64361041
e-mail: lucia.novotna@adlerka.sk

ekonómka, hospodárka

Ing. Alena Polčičová
     tel.: 02/64287995
e-mail: alena.polcicova@adlerka.sk

mzdová účtovníčka, personalistka

Martina Merešová
e-mail: martina.meresova@adlerka.sk

účtovníčka

Ing. Katarína Straková
     e-mail: katarina.strakova@adlerka.sk

Psychologička

     Mgr. Jana Dulinová

     tel.: 02/64366526
e-mail: jana.dulinova@adlerka.sk

Učitelia

     tel.:02/64366526
     e-mail: meno.priezvisko@adlerka.sk