Organizácia školského roka

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

27. október 2021 (streda)

28. október 2021 –
29. október 2021

2. november 2021
(utorok)
vianočné 22. december 2021 (streda) 23. december 2022 –
7. január 2022
10. január 2022 (pondelok)
polročné 3. február 2022 (štvrtok) 4. február 2022 (piatok) 7. február 2022 (pondelok)
jarné 25. február 2022 (piatok) 28. február 2022  –
4. marec 2022
7. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné 13. apríl 2022 (streda) 14. apríl 2022 –
19. apríl 2022

20. apríl 2022 (streda)

letné 30. jún 2022 (štvrtok) 1. júl 2022 – 2. september 2022 4. september 2022 (štvrtok)