Organizácia školského roka 2022/2023

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

27. október 2022 (štvrtok)

28. október 2022 –
31. október 2022

2. november 2022
(streda)
vianočné 22. december 2022 (štvrtok) 23. december 2022 –
7. január 2023
9. január 2023 (pondelok)
jarné 17. február 2023 (piatok) 20. február 2023  –
24. február 2023
27. február 2023 (pondelok)
veľkonočné 5. apríl 2023 (streda) 6. apríl 2023 –
11. apríl 2023

12. apríl 2023 (streda)

letné 30. jún 2023 (piatok) 1. júl 2023 – 31. august 2023 4. september 2023 (pondelok)