Organizácia školského roka 2023/2024

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné

27. október 2023 (piatok)

30. október 2023 –
31. október 2023

2. november 2023
(štvrtok)
vianočné 22. december 2023 (piatok) 23. december 2023 –
7. január 2024
8. január 2024 (pondelok)
jarné 1. marec 2024 (piatok) 4. marec 2024  –
8. marec 2024
10. marec 2024 (pondelok)
veľkonočné 27. marec 2024 (streda) 28. marec 2024 –
2. apríl 2024

3. apríl 2024 (streda)

letné 28. jún 2024 (piatok) 1. júl 2024 – 1. september 2024 2. september 2024 (pondelok)