História

SPŠE na Ulici Karola Adlera 5 sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968-1976 bola situovaná na Palisádach 44.
V roku 1976 bola škola presťahovaná do priestorov 18-triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, prispôsobenie budovy novým potrebám a dostavba dielní.
V škole bolo zriadené aj jedno z prvých školských výpočtových laboratórií, postupne sa vybudovali ďalšie. Zameranie školy sa v priebehu rokov menilo z oznamovacej techniky, meracej a silnoprúdovej elektrotechniky na výpočtovú a automatizačnú techniku.
Od školského roku 1993/94 sme zaviedli nové odborné zameranie Obrazová a zvuková technika, ktoré pripravuje technikov pre televízne a rozhlasové štúdiá ako aj pre všetky pracoviská využívajúce audio alebo video techniku.
Školský rok 1997/98 bol prvým pre odbor Informačné a telekomunikačné systémy zameraný na automatizáciu kancelárskych prác a informatických služieb v rozľahlých sieťach.
V priebehu rokov sa v budove školy vykonali rekonštrukčné práce. Bola obnovená strecha, kotolňa, sociálne zariadenia a vstupný vestibul. Prebudovali sa elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá výpočtovej techniky, vznikli multimediálne učebne ako i rozhlasové a obrazové štúdiá. V roku 2008 bola na škole vybudovaná fotovoltická elektráreň.