Úspechy

Školský rok 2021/2022

Súťaž mladých elektronikov

Daniel Viskup (II.A) – 1. miesto

Maximilián Kabát (II.A) – 6. miesto

Strojárska olympiáda

komisia č. 2: Filip Czucz (IV.A) – 1. miesto

komisia č. 3: Radoslav Marčiš (III.A) – 1. miesto & Martin Rybár (IV.A) – 2. miesto

komisia č. 4: Erik Burák (III.A) – 3. miesto

ZENIT v elektronike, celoštátne kolo

kategória A: Jakub Rzyman (III.A) – 8. miesto

kategória B: Daniel Viskup (II.A) – 1. miesto & Maximilián Kabát (II.A) – 4. miesto

road2FEI

tím A-Bots z III.A: Bianka Nochtová, Matúš Magyar, Erik Burák, Radoslav Marčiš, Jakub Rzyman, Marco Krčmár

1. miesto za dizajn robota, 1. miesto za marketing, 3. miesto za prejdenie dráhy

Celoštátna prehliadka SOČ

odbor Informatika: Lukáš Katona (IV.B) – 3. miesto

odbor Strojníctvo, hutníctvo, doprava: Radoslav Marčiš (III.A) – 4. miesto

Preteky vodíkových RC automobilov

Samuel Prodaj (I.A), Maximilián Kabát (II.A), Martin Král (II.A), Daniel Viskup (II.A), Matej Nachtnebel (II.B)  – 1. miesto v kategórii INOVÁCIA

Talentovaná mládež 

Daniel Viskup (II.A) – ocenenie primátora hlavného mesta v kategórii Prírodné a technické vedy