Úspechy

Školský rok 2022/2023

Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

odbor Informatika

3.miesto: Sebastian František Filo (IV.C)

odbor Strojárstvo, hutníctvo, doprava

3.miesto: Matej Nachtnebel (III.B)

 

ENERSOL SK

hlavná kategória – 2. miesto: Erik Burák (IV.A)
tvorivá kategória – 3. miesto: Samuel Borka (IV.A)

Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti

odbor Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.miesto: Jakub Rzyman (IV.A)

odbor Informatika

1.miesto: Sebastian František Filo (IV.C)

3.miesto: Lukáš Mader (IV.C)

odbor Strojárstvo, hutníctvo, doprava

1.miesto: Matej Nachtnebel (III.B)

odbor Elektrotechnika, hardware, mechatronika

2.miesto: Erik Burák (IV.A)

3.miesto: Viktor Stupka (IV.C)

odbor Problematika voľného času

2.miesto: Bianka Nochtová (IV.A)

odbor Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn

2.miesto: Patrik Navarčík (III.D)

 

Celoštátne kolo súťaže ZENIT v elektronike

kategória A:

1. miesto: Daniel Viskup (III.A)

3. miesto: Jakub Rzyman (IV.A)

kategória B:

4. miesto: Samuel Prodaj (II.A)

 

Strojárska olympiáda

1. miesto: Erik Burák (IV.A), Jakub Rzyman (IV.A)
2. miesto: Radoslav Marčiš (IV.A), Matej Nachtnebel (III.B), Patrik Vavruš (IV.A)
3. miesto: Bianka Nochtová (IV.A)

 

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

kategória A:

  1. miesto: Daniel Viskup (III.A)
  2. miesto: Jakub Rzyman (IV.A)

kategória B:

2. miesto: Samuel Prodaj

 

Úspechy študentov v šk. roku 2021/2022