Ing. Katarína Sekáčová

zástupkyňa riaditeľa školy