Ing. Katarína Sekáčová

Zástupkyňa riaditeľa školy