Ing. Milan Krchňák

poverený vedením praktického vyučovania