Aktuality

Adleráci na Fajnorke

22.6. sa na Fajnorke konalo stretnutie kvôli projektu ŠKOLA ŠKOLE.

Projekt sa zaoberá návrhom a realizáciou stroja na výrobu recyklovaného filamentu. Adleráci budú mať za úlohu navrhnúť a vyrobiť elektroniku – riadenie stroja, pričom má byť ľahko ovládateľný a nenáročný na obsluhu. A Fajnoráci navrhnú a zhotovia mechanickú časť stroja. Následne tieto časti spoja, čím vzniknú funkčne prototypy tak, aby každej škole zostal jeden stroj.

Komentáre sú zatvorené, ale spätné odkazy a pingbacky sú otvorené.