Aktuality

Adleráci na medzinárodnej konferencii ENERSOL EU 2023

Z celoslovenského kola ENERSOL SK postúpili na medzinárodnú konferenciu ENERSOL EU 2023 dvaja maturanti zo IV.A. V Olomouci sa stretli s ďalšími 26 študentmi zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka a Slovinska.
Naši chalani nadviazali nové priateľstvá, ale predovšetkým odprezentovali svoje úspešné práce. Erik Burák projekt Vertikálne veterné turbíny a Samuel Borka projekt Solárny ohrev vzduchu.
Pred odchodom domov dostali od odbornej poroty pochvalu a prevzali si medaily. Ďakujeme Erikovi a Samovi nielen za reprezentáciu našej školy, ale aj Slovenska na tomto medzinárodnom podujatí!