Aktuality

Adleráci na súťaži „Mikrokontroléry letí“ v Brne

25.5.2023 sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže „Mikrokontroléry letí“ na VUT v Brne. Cieľom bolo navrhnúť a skonštruovať zariadenie obsahujúce mikrokontrolér. Hodnotilo sa technické prevedenie, inovácia, softvérová náročnosť, funkčnosť a prezentácia zariadenia. Do súťaže sa zapojili gymnazisti, žiaci stredných odborných škôl, študenti bakalárskeho či inžinierskeho štúdia.
Adleráci zo IV.A, III.A a III.B predstavili 10 projektov, čo bolo najviac na jednu školu! Spolu sa odprezentovalo okolo 27 prác a my sme sa umiestnili v prvej polovici, pričom najväčším úspechom bolo krásne 4. miesto. Naši šikovní študenti si zo súťaže odniesli mnoho cien a vedomostí. Blahoželáme a ďakujeme!
Smer VUT aj o rok? Snáď áno!