Aktuality

Adlerka na súťaži road2FEI

Vybraní žiaci III.A nás reprezentovali na celoslovenskom kole robotickej súťaže. Ich hlavnou úlohou bolo naprogramovať robota tak, aby v čo najkratšom čase prešiel stanovenú trasu. Okrem toho sa hodnotil dizajn a marketing.

Tím A-Bots v zložení Bianka Nochtová, Radoslav Marčiš, Matúš Magyar, Jakub Rzyman, Erik Burák a Marco Krčmár získal:

3. miesto za prejdenie dráhy

1. miesto za dizajn

1. miesto za marketing

Tímu blahoželáme a teší nás, že sa súťaže zúčastnime opäť o rok!