Aktuality

Deň osobností na Adlerke

V utorok 17.5.2022 sa na našej škole konal „Deň osobností“ – v rámci súťaže ADLERÁCKY KAPACITOR.
Zástupcovia tried nultého až tretieho ročníka si vylosovali jednu osobnosť z oblasti vedy a techniky. Každá trieda mala o danom človeku vytvoriť prezentáciu, nástenku, vymyslieť scénku či vykonať pokus.
Miestami to bol tvrdý boj a na stupňoch víťazov skončili …
1. miesto – 2.A
2. miesto – 2.B
3. miesto – 0.TL & 2.D
Blahoželáme!