Aktuality

Deň župných škôl

Milí žiaci, radi vás privítame na Dni župných škôl, ktorý sa bude konať 7.10.2022 v obchodnom centre Bory Mall.

Okrem vystavených zariadení sa budete môcť našich žiakov a pedagógov opýtať rôzne otázky ohľadom školy, kritérií prijímacieho konania ako aj akcií organizovaných našou školou. Tešíme sa na Vás.