Aktuality

Hurá do Ameriky!

Marek Fiala z II.B sa stal úspešným finalistom programu FLEX (Future Leaders Exchange) a budúci školský rok bude žiť v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole. Získal totiž ročný štipendijný program pre stredoškolákov, je hradený americkým Ministerstvom zahraničných vecí a riadený Úradom pre vzdelávacie a kultúrne záležitosti (ECA).

Program má už dlhoročnú tradíciu, participujú v ňom mnohé krajiny sveta. V tomto roku ich bolo 22 a z každej krajiny postupuje 12 finalistov. Prihlásilo sa viac ako 6000 študentov. Výberový proces prebiehal od októbra do mája.

Program FLEX je zaujímavý tým, že nie je limitovaný iba jedným druhom škôl,  je otvorený pre všetkých stredoškolákov, pričom znalosť angličtiny je síce dôležitým, ale nie jediným kritériom.  A túto možnosť využil aj Marek. V októbri si podal prihlášku a potom nasledovalo niekoľko súťažných kôl. Všetky úspešne absolvoval, splnil kritériá a požiadavky, vykonal testy a pohovory a dostal sa medzi 78 semifinalistov v rámci Slovenska. Po absolvovaní ďalších testov a pohovorov sa v máji nakoniec ocitol medzi 12 slovenskými finalistami. Marek, gratulujeme, želáme úspešný pobyt a tešíme sa na tvoje dojmy a zážitky zo štúdia v USA, radi si ich prečítame na školskej webstránke!

Kto chce Mareka nasledovať, na začiatku budúceho školského roka 2022/23 stačí iba kliknúť na stránku https://www.discoverflex.org

Komentáre sú zatvorené, ale spätné odkazy a pingbacky sú otvorené.