Aktuality

Podmienky prijatia na štúdium

Vážení uchádzači o štúdium,

na nasledujúcich odkazoch nájdete podmienky prijatia do 1. ročníka štúdia pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024:

2675 M ELEKTROTECHNIKA a 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (4-ročné denné štúdium) – pre žiakov 9. ročníka ZŠ

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM (5-ročné denné bilingválne štúdium s anglickým jazykom) – pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

2675 N ELEKTROTECHNIKA (2-ročné diaľkové pomaturitné štúdium) – pre absolventov SŠ s maturitnou skúškou

Školský rok 2023/2024:

2675 M ELEKTROTECHNIKA a 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (4-ročné denné štúdium) – pre žiakov 9. ročníka ZŠ

 

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM (5-ročné denné bilingválne štúdium s anglickým jazykom) – pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

Žiaci 9. ročníka sa môžu súčasne hlásiť na všetky 3 študijné odbory denného štúdia, ktoré na našej škole otvárame.

Ak máte možnosť, zasielajte nám, prosím, elektronické prihlášky cez EduPage.

Zjednodušíte tým vzájomnú komunikáciu a budete skôr informovaní o výsledkoch prijímacieho konania.

Ďakujeme.

Návod pre žiakov a ich rodičov

Návod pre výchovných poradcov na ZŠ