Aktuality

Prednáška pre žiakov na FEI STU

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU pozvala všetkých našich prvákov na prednášku hneď v úvode školského roka s cieľom vzbudiť záujem o štúdium elektrotechniky a informatiky. Dozvedeli sme sa, ako funguje telemedicína z pohľadu informatiky, ako vyzerá kremík, z ktorého sa vyrábajú elektronické súčiastky a čistia odpadové vody alebo ktorá energia je najlacnejšia. Ústav elektroniky a fotoniky ponúkol žiakom pestré možnosti spolupráce – prax na fakulte, testovanie virtuálnych hier, prednášky, krúžok elektrotechniky, ba dokonca exkurziu v tzv. čistých priestoroch, v ktorých sa nachádzajú státisícové elektronické prístroje. Tím prednášajúcich pod vedením prof. Ľubice Stuchlíkovej prekvapili vedomosti a otázky našich žiakov a tých odmenili drobnými predmetmi. Táto zaujímavá, interaktívna prednáška nám rozhodne „nedovolila spať“ a splnila svoj cieľ – vzbudiť našu zvedavosť v poznávaní a štúdiu elektrotechniky a informatiky.