Aktuality

Prváci na FEI STU

31.5.2022 navštívili žiaci I.B a I.D FEI STU v Bratislave. Privítala ich prof. Ing. Stuchlíková. Premietla prezentáciu o aktivitách a úspechoch študentov FEI & o spolupráci so zahraničnými univerzitami.
V skupinkách – spoločne s 5 študentmi STU – navštevovali pracoviská, kde im mladí vedci prednášali, ale aj predviedli experimenty.
Na záver rozdala pani profesorka iniciatívnym účastníkom prednášky darčeky a pozvala na krúžky FEI STU.

Komentáre sú zatvorené, ale spätné odkazy a pingbacky sú otvorené.