Aktuality

Riaditeľské voľno

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že riaditeľ školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§150 ods.5) oznamuje, že poskytuje žiakom riaditeľské voľno na 28. septembra 2023 a 29. septembra 2023 (piatok).