Aktuality

Spolupráca medzi Adlerkou a technickou školou v Záhrebe

V dňoch 28. – 30. septembra 2022 sa pán riaditeľ, pani zástupkyňa Sekáčová (zároveň aj školská koordinátorka programu Erasmus+) a pán učiteľ Butkovský zúčastnili pracovnej cesty v chorvátskom Záhrebe. Navštívili miestnu technickú školu, kde sa stretli s tamojším koordinátorom a spoločne prebrali náplň i priebeh blížiaceho sa Erasmus pobytu našich tretiakov. Tí ho absolvujú s Ing. Butkovským ako sprevádzajúcou osobou od 9. do 20. októbra.
Súčasťou stretnutia bolo i podpísanie dohody medzi riaditeľmi oboch škôl. Naša SPŠE a I. tehnička škola Tesla plánujú v najbližších rokoch spolupracovať aj nad rámec programu Erasmus+. Učitelia a žiaci si budú môcť vymieňať svoje skúsenosti či poznatky. Nepochybujeme, že táto spolupráca obohatí vyučovací proces na oboch školách.