Aktuality

Strojárska olympiáda

Radi by sme sa pochválili úspechom našich Adlerákov.

Tí sa zúčastnili Strojárskej olympiády, ktorú organizuje Strojnícka fakulta STU v Bratislave.

Boli vytvorené štyri komisie a naši študenti boli rozdelení do troch: podľa zamerania svojich prác.

Strojárskej olympiády sa zúčastnili: zo IV.B Emma Dinušová, zo IV.A Filip Czucz, Milan Masaryk & Martin Rybár, ale aj tretiaci – konkrétne z III.A Oliver Šíra, Radoslav Marčiš a Erik Burák.

Všetky ich práce boli veľmi pekné, niektoré priam excelentné, o čom svedčí finálne umiestnenie!

komisia č.2:

Filip Czucz – robotické rameno – 1.miesto

komisia č.3:

Radoslav Marčiš – autonómne UAV – 1.miesto

Martin Rybár – smart skleník – 2.miesto

komisia č.4:

Erik Burák – automatický logistický sklad – 3.miesto

ĎAKUJEME, Adleráci! Ďakujeme aj Ing. Kozakovičovej, ktorá mala akciu pod patronátom!