Aktuality

Úspech Adlerákov na Strojárskej olympiáde

Vo štvrtok 16.2.2023 sa konalo finále Strojárskej olympiády. Adleráci súťažili v štyroch kategóriách a vo všetkých zabodovali. Odniesli si dve prvé miesta, tri druhé a jedno tretie miesto. Menovite:
1. miesto: Erik Burák (IV.A), Jakub Rzyman (IV.A)
2. miesto: Radoslav Marčiš (IV.A), Matej Nachtnebel (III.B), Patrik Vavruš (IV.A)
3. miesto: Bianka Nochtová (IV.A)
Olympiády sa zúčastnilo 14 študentov z III.A, III.B a IV.A. ĎAKUJEME každému z nich za reprezentáciu školy a víťazom srdečne blahoželáme! Poďakovanie patrí aj pani učiteľke Kozakovičovej.