Aktuality

Úspech v celosvetovej súťaži Best in English

Adleráci sa opäť zúčastnili celosvetovej súťaže Best in English, do ktorej sa tentoraz zapojilo 704 škôl a skoro 23 000 študentov.
Účastníci sa po absolvovaní online testu dozvedia, aké výsledky dosiahli v rámci školy, krajiny či celého sveta.
A naša škola sa vďaka jazykovo zdatným študentom zaradila na 77. miesto!
Nátan Vyhnánek z III.C dosiahol spomedzi Adlerákov najlepšie výsledky a v celosvetovom rebríčku mu patrí 57. miesto. Krásny výsledok!
Nátanovi blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy.