Aktuality

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka

Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka – školský rok 2023/2024 sú nasledovné:

Študijný odbor elektrotechnika – 2675M
Študijný odbor informačné a sieťové technológie – 2561M
Študijný odbor biligválne technické lýceum – 3918M03