Aktuality

Významné ocenenie BSK pre Ing. Janu Paškovú

V stredu 29.3. sa v Primaciálnom paláci konalo slávnostné oceňovanie 20 najlepších pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení spadajúcich pod Bratislavský samosprávny kraj.

Naša škola tento rok nominovala Ing. Janu Paškovú, ktorá sa dostala do užšieho výberu a prevzala z rúk predsedu BSK čestné uznanie za svoju dlhoročnú a kvalitnú prácu, za ktorú jej patrí veľká vďaka!

Na Adlerke pôsobí 29 rokov, vyučuje elektrotechnické predmety, do ktorých aplikuje inovatívne metódy, spoločne so študentmi vytvára učebné pomôcky, venuje sa krúžkovej činnosti, organizuje rôzne súťaže, exkurzie, je konzultantkou mnohých maturantov.

Zo srdca blahoželáme!