Aktuality

Zamestnanci Adlerky na Erasme+

Pani zástupkyňa Sekáčová, pani tajomníčka Šemeláková a pani učiteľky Weissensteinerová a Hudáková sa zúčastňujú jazykových kurzov na Malte prostredníctvom programu Erasmus+.
Pani učiteľky si vďaka tomuto kurzu zlepšujú jazykové schopnosti a vymieňajú skúsenosti so zamestnancami z iných škôl. Zúčastňujú sa kurzu CLIL (vyučovania nejazykových predmetov v angličtine), kde sa zaoberajú metodológiou a popisom technológií súvisiacich s metódou CLIL. Účasť na kurze im umožní uplatňovať moderné metódy vo výučbe predmetov na bilingválnom technickom lýceu.

Komentáre sú zatvorené, ale spätné odkazy a pingbacky sú otvorené.