Aktuality

2. kolo prijímacieho konania

Pre študijný odbor 2675M elektrotechnika otvárame 2. kolo prijímacieho konania. Lehota pre podávanie prihlášok je do 10.06.2022 (vrátane). Termín konania 2. kola prijímacích skúšok je 21.06.2022 o 8:00 h.

Ak je to možné, prihlášky nám, prosím, zasielajte cez EduPage. Ďakujeme.

Kritériá prijatia na štúdium